Trang Thông Tin Về Tân Nguyễn Real

Tân xuất phát điểm là một dân kỹ thuật, chính xác là Kỹ Sư Tin Học chuyên về Hạ Tầng Thiết Bị Và Mạng, sau này đã nghỉ việc và đi Kinh Doanh riêng trong hơn 3 năm nay từ 2014 đến 2017, trong khoảng thời gian đó Tân vừa học hỏi vừa trao dồi bản thân, vừa phát triển kinh doanh và làm nhiều việc khác cho cộng đồng.

Tân tìm tới bất động sản vì niềm đam mê từ rất lâu rồi, muốn học hỏi và phát triển rất nhiều ở con đường này, Bất Động Sản như một nguồn động lực rất lớn giúp Tân có thể chinh phục những đỉnh cao mới.

Lĩnh vực Bất Động Sản giúp con người lớn lên và trưởng thành hơn rất nhanh, bên cạnh đó kiến thức cũng trao dồi hơn rất nhiều và buộc chúng ta phải chủ động trong tất cả mọi thứ, với phương châm “MANG LẠI NHỮNG GIÁ TRỊ TỐT NHẤT ĐẾN CHO XÃ HỘI” nên Tân tin chắc mình sẽ làm tốt nhất để mang lại những giá trị thiết thực cho mọi người.